KONINKLIJKE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK

Berichten:

KGOKK : een introductie

________________________________________________

De Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk vzw (KGOKK) werd op 7 mei 1903 als feitelijke vereniging gesticht. De vereniging werd Koninklijke Maatschappij op 23 januari 1935. Op 15 februari 1990 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot vzw.

De Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk heeft als doel “zich te wijden aan de studie van de geschied- en oudheidkundige onderwerpen,en in het bijzonder deze die de stad, het arrondissement of de voormalige kasselrij Kortrijk betreffen. Alsook het verspreiden van de kennis van alles wat hiermee in verband staat” (art. 3, alinea 1 van de statuten)

De Kring zet zich in om de studie van het verleden van de stad Kortrijk en de voormalige kasselrij aan te moedigen en de resultaten ervan te verspreiden bij een zo ruim mogelijk publiek.

Hiertoe worden activiteiten (voordrachten en uitstappen) georganiseerd en publicaties uitgegeven.

De KGOKK geniet de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie West-Vlaanderen en de Stad Kortrijk.

De vereniging is lid van het West-Vlaams Verbond voor Kringen van Heemkunde.

Maatschappelijke zetel: Jan van Eyckstraat 4, 8510 Marke

Ondernemingsnummer: BE 0442 357 711


De KGOKK geniet de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie West-Vlaanderen en de Stad Kortrijk.

koepellogo_groot.jpg

Stad-Kortrijk

download