Publicaties – Kgokk.be – KONINKLIJKE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK

Publicaties

De KGOKK publiceert sinds haar ontstaan de resultaten van het historiografisch onderzoek over de kasselrij Kortrijk. Jaarlijks verschijnt een volume van de “Handelingen”.

Leden krijgen jaarlijks gratis een aflevering van de Handelingen.

Bepaalde oude jaargangen zijn nog voorradig. Voor beschikbaarheid en prijs, gelieve u te wenden tot info@kgokk.be

De algemene tabellen van “Handelingen” van de Kring zijn verschenen in deel XXVI (1953) en in deel XVL (1978). Bijdragen en artikels kunnen ook digitaal opgezocht worden.

Inhoud laatste jaargangen Handelingen :

LXXXIV (2019) 

Handelingen: (monografie) door Christian De Paepe

De Tienjarige Reis van Erasmus Causse

De ‘Grand Tour’ van een Kortrijkse schilder (1687-1697)

LXXXIII (2018) 

Handelingen 2018 bevat verschillende bijdragen met als gemeenschappelijke thematiek het Onze-Lieve-Vrouwekapittel van Kortrijk. Een eerste bijdrage is een geschiedenis van het kapittel door rijksarchivaris van Kortrijk, dr. Hendrik Callewier. Een bijdrage van dr. Aline Smeesters leert ons meer over het culturele leven en de erudiete van de kanunniken en kapelaans van het kapittel aan de hand van de poësie de circonstance. Prof. dr. David Burn bestudeert de verschillende grote Vlaamse polyfonisten die de rijke kapittelkerk mogen verwelkomen onder haar gewelven. Een vierde bijdrage is van de hand van Tom Nuyttens over de ‘malcontente’ gouverneur van Kortrijk, Antoine d’Allennes. Een haast vergeten figuur die een niet onbelangrijke rol gespeeld heeft in inname van Kortrijk in 1580.

LXXXII (2017) 

LXXXI (2016) 

Klein beeldhouwwerk uit de late middeleeuwen 

De zwikken van de Kortrijkse Gravenkapel.

Onderzoeker Ronald Van Belle, doctor in de kunstgeschiedenis en iconoloog, publiceert in de Handelingen 2016 er zijn bevindingen over de zwikken van de Gravenkapel en een aantal Kortrijkse memorietaferelen uit de 15de en 16de eeuw.

Dr. Van Belle is onder meer de auteur van het standaardwerk “Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeeldingen in West-Vlaanderen” Brugge, 2006.

LXXX (2015) Zwanenzang van een illusie,

De historische toneeldecors van de Schouwburg Kortrijk prof. dr. Bruno Forment. Nergens in Europa zijn nog zoveel oude toneeldecors bewaard als in de Schouwburg Kortrijk: liefst 22 sets, vervaardigd tussen 1913 en 1926. 

Zwanenzang van een illusie biedt het eerste overzicht van deze prachtige collectie. Aan de hand van tientallen platen wordt de lezer rondgeleid in de wondere wereld van de illusionistische decorschilderkunst, en verneemt aldus wat elk van deze decors zo bijzonder maakt.

LXXIX (2014) Het verhaal van de Kortrijkse bedrijven

LXXVIII (2013) Kortrijk voor de camera

LXXVII (2012): Themanummer Roelandt Savery 1576-1639 redactie o.l.v. F. De Potter

H. Bauer, Savery, een familiegeschiedenis van kunstenaars van Kortrijkse oorsprong

LXXVI (2011): Themanummer Zuid-West-Vlaanderen in oorlog 1566-1713.

Forten en veldversterkingen tussen Leie en Schelde redactie o.l.v. Ph. Despriet

 • D. Dumolin en Dr. R. Ooghe, Woord Vooraf
 • R. Gils, Tijdelijke veldversterkingen in Vlaanderen
 • F. De Potter, Plundering van een Dorp – Roelandt Savery
 • Ph. Despriet, Forten en linies tussen Leie en Schelde, 1566-1604
 • Ph. Despriet, Frankrijk tegen Spanje. De chronologie van een conflict (1635-1713)
 • Ph. Despriet, Iconografie van de Franse linies in Zuid-West-Vlaanderen (1677-1713
 • R. Gils, Bewapening en tactiek tussen 1650 en 1700
 • P. Herbert en Ph. Despriet, De belangrijkste protagonisten tijdens de Negenjarige Oorlog in Vlaanderen (1688-1697)
 • Ph. Despriet, De Franse Spierelinies 1677 (?), 1683, 1689 en 1695
 • Ph. Despriet, Andere linies bij de Heulebeek en het Doornikse Scheldegebied
 • P. Herbert, De Clarelinie tussen Kortrijk en Helkijn, 1695-1697
 • Ph. Despriet en P. Herbert, Topografische situering van de Clarelinie
 • D. Dumolin, Zwitserse regimenten bij de Clarelinie
 • H. Blanchaert, De lokalisering van de Franse 17de-eeuwse verdedigingslinie tussen Ieper en Komen: een archeologische en cartografische studie
 • P. Mattelaer, De windmolens langs de Spiere- en Clarelinie
 • Ph. Despriet, Zuis-West-Vlaamse kerken en kastelen in oorlogstijd, 1670-1700
 • Ph. Despriet, Bibliografie

LXXIV (2009)

 • In memoriam Christiane Dumolin, 1921-2010
 • D. Dumolin & J. Vanbossel, Het artilleriepark van Kortrijk in de XIVe en XVe eeuw
 • B. Froment, Historische repertoiredecors in de Kortrijkse Stadsschouwburg (1914-1920)
 • C. Dehaen, Broederschappen en andere devoties in Kortrijk
 • F. Decock, Een nieuw werk van Philippe De Witte in het Broelmuseum
 • C. Dehaen, Verslagen van de Vergaderingen

LXXIII (2008)

 • P. Mattelaer, Het Sint-Aloysiusgesticht of Casino
 • R. Witdouck, Uit het leven van een “zonderlinge” priester Maurice Maus (1853-1935)
 • J. Goethals , Bedrijfsgeschiedenis van KGOKK
 • C. Dehaen, De Beverlaai en omgeving in vroegere dagen
 • C. Dehaen, Verslagen van de Vergaderingen

LXXII (2007)

 • S. Van Laere, “ Kiezers, weest op uwe hoede!” De politieke machtsstrijd in Kortrijk (1851-1864)
 • In Memoriam Adelbert van de Walle
 • C. Dehaen, Verslagen van de vergaderingen

LXXI (2006)

 • K. Colpaert, Architect Jules-Félix Carette (1866-1927)
 • J. Goethals en R. Lagae-Verheust, Congregatie der Dames en Juffrouwen van de Onbevlekte Ontvangenis
 • G. Verbeke, Een Kortrijkse officier in Afrika gedurende WO 40-45
 • C. Dehaen, Verslagen van de vergaderingen

LXX (2005)

 • In Memoriam Oscar de Borchgraeve
 • J. Vanbossele, Een verloren gewaande oorkonde van 1300
 • W. Lodewyck, Kasteel Surmont op Kapel Ter Bede
 • H. Leys, Jean Robert Vanhoenacker 1875-1958
 • C. Dehaen, Verslagen van de vergaderingen

LXIX (2004)

 • J. Vanbossele, Geschiedenis van de Groeningeabdij in Kortrijk 1296-1797
 • C. Dehaen, Verslagen van de vergaderingen

LXVIII (2003)

 • M. Vandenbroucke, Correctheidsanalyse van de 17 e eeuwse pre-kadastrale cartografie. Casus: de kaarten van de Kortrijkse landmetersfamilie de Bersacques
 • P. Mattelaer en J. Vanbossele, Het goed en de molen te Maelguele
 • E. Van Impe, “Nouveau et national, bien flamand et bien moderne”, de receptie van de Engelse Arts en Crafts Movement binnen de Belgische katholieke neogothiek 1890-1914
 • R. Timperman, Enkele empire-gevels in Kortrijk
 • C. Dehaen, Verslagen van de vergaderingen

LXVII (2002)

 • J. Vanbossele, Kortrijk anno 1302, achtergronden en voorgeschiedenis
 • C. Dehaen, Verslagen van de vergaderingen

LXVI (2001)

 • M. Vandenbroucke, De familie De Bersacques: een 17 e eeuwse dynastie landmeters te Kortrijk
 • M. Vandenbroucke, Productie en techniek van een familie landmeters in de kasselrij Kortrijk: De Bersacques
 • G. De Cant-Hespel, l’Hôpital-hospice, création originale du XIIe siècle
 • C. Dehaen, Burgemeester Tayaertstraat
 • C. Dehaen, 800 jaar hospitaal in Kortrijk
 • C. Dehaen, Verslagen van de vergaderingen
 • Bibliotheek

LXV (2000)

 • In Memoriam mevrouw Roger Goethals
 • J. Goethals, Lodewijk XIV, van der Meulen en Kortrijk
 • I. Bauwens-De Jaegere, Veldslagen van Lodewijk XIV op Kortrijks Damast
 • M. van Ruymbeke en I. Bauwens-De Jaegere, Nappes et serviettes de la bataille de Fontenoy
 • P. Despriet, De Kortrijkse stadspoorten herontdekt
 • R. Goemare, De noodwoningen te Kortrijk (verdwenen en vergeten)
 • J. Goethals, Tien jaar huisvesting- en gezondheidsbeleid in Kortrijk
 • F. De Potter, Jehan van Gistel (+1515)
 • C. Dehaen, Verslagen van de vergaderingen
 • Boekbesprekingen

LXVI (2001)

De Kring geeft ook publicaties buiten reeks uit:

 • C. De Paepe, Het Spaanse silhouet van Robert Gillon. Over de marot van een Kortrijkse liberale voorman (2014)
 • F. De Potter, C. Dehaen, D. Dumolin en P.J. Verstraete, 100 jaar Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk (2003)
 • F. De Potter en D. Dumolin, De reconstructie van de primaire Kist van Oxford(2006)