Projecten

Projecten

 

Pierre de la Rue 1518 – 2018

Op 20 november 1518 overleed de Vlaamse componist Pierre de la Rue (geboren te Doornik ca. 1450) te Kortrijk. Naast een toonaangevend Vlaams polyfonist was hij ook kanunnik in de Kortrijkse kapittelkerk; de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Het is dan ook passend dat in 2018 de vijfhonderdste verjaardag van zijn overlijden herdacht wordt met lezingen en een opvoering van zijn Missa pro defunctis, ook vaak het Requiem genoemd, in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de kerk waar hij in 1518 begraven werd…

Alle informatie over het concert en de lezing kan u hier terugvinden.

 

Colloquium « Zwikken » 

De Gravenkapel te Kortrijk bezit naast de portretten van de graven van Vlaanderen, een prachtige reeks van kleine sculpturen die ingewerkt zijn in de verschillende boogtraveeën. Deze zwikken bieden niet alleen een bloemlezing uit de bekendste thema’s uit de religieuze iconografie, maar ook prachtige weergaves van meer wereldse taferelen zoals middeleeuwse riddertoernooien. De KGOKK wenst deze sculpturen en hun betekenis kenbaar te maken bij het grote publiek door middel van een publicatie (2016) en door een colloquium waar verschillende eminente sprekers het woord zullen nemen omtrent de zwikken en middeleeuws beeldhouwwerk.

Meer informatie over dit colloquium en de sprekers kan u hier terugvinden.

 

Restauratie van unieke archiefstukken

De KGOKK wil naast het ontsluiten van archivalia en het verrichten van onderzoek ook een actieve rol spelen in het conserveren van ons erfgoed. Daarom stelt onze vereniging jaarlijks een budget ter beschikking van het Rijksarchief om kostbare en unieke archiefstukken te laten restaureren. Het  Register van de Draperie is in dit licht een absoluut topstuk van de collectie. Dit lijvige volume zou niet gerestaureerd kunnen worden zonder de zeer gewaardeerde steun van LIBECO-LAGAE.

 

Reconstructie primaire Kist van Oxford

Op 1 juli 2006 opende in Kortrijk een nieuw streekbezoekerscentrum voor de Leiestreek. Een belangrijk onderdeel van dit streekbezoekerscentrum is de “Evocatie 1302, één dag zeven eeuwen”, waarin de Guldensporenslag centraal staat.

De Kist van Oxford, die zich in het New College in Oxford bevind, is een van de belangrijkste iconografische bronnen van het Frans-Vlaams conflict en de Guldensporenslag in het bijzonder. Verschillende personen hebben zich jarenlang ingezet om  deze Kist naar Kortrijk te halen. Helaas zijn deze pogingen niet gelukt. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Kring in 2003, besliste het bestuur van de vereniging, onder impuls van Didier Dumolin, om deze verjaardag op een blijvende manier te herdenken door een reconstructie van de primaire Kist van Oxford aan het nieuwe centrum te schenken. In samenwerking met verschillende specialisten, onder meer Prof. Van de Walle, Jean-Albert Glatigny en Damien Bourlée, werd de studie naar het oorspronkelijke uitzicht van de Kist van Oxford op ware grote in eikenhout uitgewerkt. Het resultaat is vandaag te bekijken in het museum “1302” te Kortrijk.Naar aanleiding van dit project werd ook een begeleidende publicatie uitgegeven, “De reconstructie van de primaire Kist van Oxford” van Filippe De Potter en Didier Dumolin.

De Koninklijke Geschied-en Oudheidkundige Kring van Kortrijk blijft verdere studie naar de kist van Oxford verrichten, onder meer naar de polychromie en de sluitingsmechanismen.

De oudste geschiedkundige vereniging van Kortrijk