Lezing Wijvenwereld door dr. Andrea Bardyn

Op donderdag 13 februari om 19 uur in het Auditorium 1302,

lezing door dr. Andrea Bardyn.

Wijvenwereld. Hoe vrouwen leefden in de middeleeuwse stad

De middeleeuwen: een donkere periode waarin geweld regeert en mannen de samenleving domineren. Volgens een hardnekkig cliché leiden middeleeuwse vrouwen een passief leven binnenshuis, en ze blijven dan ook vaak onvermeld in geschiedenisboeken. Dat beeld doet echter weinig recht aan de werkelijkheid, zo toont deze lezing. ‘Wijven’, de middeleeuwse benaming voor vrouwen, zijn het hoofdpersonage. In de middeleeuwse Lage Landen hadden vrouwen namelijk veel rechten, die ze gebruikten om handel te drijven, hun mening te verkondigen en hun wil door te drukken. Levendige verhalen uit steden als Brussel, Antwerpen, Leuven, Breda en Den Bosch vertellen over het kleurrijke bestaan van vrouwen.

Deze lezing is onderdeel van Verbaal Verhaal en wordt door de KGOKK georganiseerd.

Recente opgravingen in Kortrijk en regio

Lezing door Philippe Despriet op donderdag 19 december 2019 om 19 uur in het Auditorium 1302.

 

 Naar jaarlijkse traditie verzorgt Archeologie Zuid-West-Vlaanderen een totaaloverzicht van alle opgravingen, vondsten, veldprospecties en luchtfotografische resultaten in 2019 binnen het gebied tussen Wervik en Kruishoutem en tussen Mandel en Leie. Aangevuld met de nieuwste archiefgegevens en publicaties.

Deze lezing maakt deel uit van het lezingencircuit Verbaal Verhaal : 2 € aan ingang te betalen.

De Kemmelberg en de Kelten in hun Europese context

Lezing door Jean-Luc Putman op donderdag 14 november 2019, Auditorium 1302 om 19.30 uur  

‘De Kemmelberg en de Kelten in hun Europese context’

Ondanks intense vernielingen tijdens WO I blijkt de versterkte hoogtenederzetting op de Kemmelberg momenteel de belangrijkste Keltische aristocratische site te zijn in Vlaanderen.

Dhr. Jean-Luc Putman, gewezen coördinator van het provinciaal project ’50 jaar archeologie Kemmelberg’  probeert de 25 eeuwenoude puzzelstukjes te ordenen; daarbij schetst hij een beeld, mede gebaseerd op recente vondsten en interpretaties uit binnen- en buitenland.

Dhr. Putman is momenteel heel actief in het aansturen van verder onderzoek met UGent, UNamen, KULeuven, en Franse onderzoekers. Hij is een duizendpoot in zijn vakdomein, hij inventariseert, herbestudeert aan de hand van nieuwe technologieën, archiveert en begeleidt thesissen.

Deze voordracht is een gezamenlijk initiatief van Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw en de Koninklijke Geschied-en oudheidkundige Kring van Kortrijk.

Verbaal Verhaal – lezingen van de Kortrijkse erfgoedverenigingen

flyer-verbaalverhaalflyer-verbaalverhaal 2

De Kortrijkse erfgoedverenigingen organiseren samen een lezingenreeks onder de titel Verbaal Verhaal. Hierbij vindt u een overzicht van de lezingen die u gebracht worden door de diverse Kortrijkse erfgoedverenigingen. Deze vinden plaats in het auditorium van Kortrijk 1302 (Houtmarkt) tenzij anders vermeld. Toegang 2 euro, ter plaatse te betalen, inclusief drankje achteraf.

Bezoek aan TREZOOR te Heule op 15 mei 2019

De rondleiding van het nieuwe ERFGOEDDEPOT  TREZOOR werd verzorgd door Jochen Vermote en door onze voorzitter Isabelle De Jaegere.

  1. Het Stadsarchief bevat alle documenten vanaf de Franse revolutie (ervoor is Rijksarchief), o.a.de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van Groot Kortrijk, alsook de documentatie van Westflandrica (= de provinciale geschiedkundige bibliotheek)
  2. Het Erfgoeddepot omvat alle erfgoedobjecten behalve papier (documentair erfgoed). De depots zijn opgedeeld in textiel ,beeldende kunst, allerlei objecten (keramiek, hout, metaal) maar ook grote landbouwmachines en de theaterdecors.

Als klimaatbeheersing in het gebouw werd gekozen voor het denemarken-principe. Onder de vloerplaat is geen isolatie aangebracht, het geheel zit wel onder een isolerende “stolp”: de temperatuur is zodoende steeds 17 – 18°C; de luchtvochtigheid wordt wel indien nodig bijgeregeld.

Voor o.a. openingstijden en contact: zie https://www.kortrijk.be/trezoor/trezoor

Pierre de la Rue 2018

Pierre de la Rue 2018

Om de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van de Vlaamse polyfonie Pierre de la Rue (Doornik, ca 1450 – Kortrijk, 1518) te herdenken organiseert de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk samen met het Festival van Vlaanderen Kortrijk op vrijdag 20 april 2018 een uitvoering door het ensemble Cappella Pratensis van zijn Requiem in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Kortrijk.

Voorafgaand aan dit concert wordt er door het Post-Universitair Centrum KULeuven Kulak op dinsdag 17 april 2018 een lezing door prof. dr. David Burn gegeven over Pierre de la Rue en de muziek aan het Habsburg-Bourgondische hof.

Alle informatie over de lezing, het concert en andere evenementen georganiseerd door de KGOKK en andere organisaties ter herdenking van het overlijden van Pierre de la Rue kan u terugvinden op de website pierredelarue2018.be.

Winst voor KGOKK bij de West-Vlaamse Erfgoedprijs 2017

In het indrukwekkende kader van La Brugeoise te Brugge vond op zaterdag 225 november 2017 voor de laatste maal de uitreiking voor de West-Vlaamse Erfgoedprijs plaats.

De KGOKK werd Premiewinnaar Erfgoedprijs Publiekswerking 2017 voor haar laatste uitgave over de zwikken in de O.L.Vrouwekerk ‘Klein Beeldhouwwerk in de Late Middeleeuwen’ van prof. em. dr. Vic Nachtergaele en Ronald Van Belle.

Prof. dr. Bruno Forment, auteur van de Handelingen 2015: ‘Zwanenzang van een illusie, de historische toneeldecors van de schouwburg te Kortrijk’ werd Premiewinnaar Erfgoedprijs onderzoek 2017.

Een welverdiende bekroning voor het harde werk van de KGOKK voor cultuur en historisch erfgoed!
Voorzitter Didier Dumolin, auteurs Vic Nachtergaele en Ronald Van Belle, ondervoorzitster Régine Lagae-Verheust die de toegankelijkheid voor de blinden bedacht en verwezenlijkte in de Gravenkapel van de O.L.Vrouwkerk en professor Bruno Forment worden hierbij terecht op een voetstuk geplaatst.

Erfgoeddag 2017 : Zorg (voor erfgoed)

Op zondag 23 april slaan de verschillende erfgoedverenigingen van Kortrijk terug de handen in elkaar om het historisch erfgoed van Kortrijk in de kijker te zetten. Dit jaar gebeurt dit specifiek rond het thema ‘Zorg’.

De KGOKK wil op die dag haar beZORGdheid uiten voor een prachtig stuk erfgoed dat Kortrijk rijk is, maar nog steeds bij zo weinigen gekend namelijk de zwikken van de Gravenkapel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk. Door middel van publicaties, voordrachten en geleide bezoeken aan deze prachtig sculpturen willen wij samen met de kerk helpen ZORGEN voor hun voorbestaan en wetenschappelijke ontsluiting.

U weet ook nog niet wat zwikken zijn?

Geen nood : van 10 tot 18 uur kan u zondag 23 april terecht in de Gravenkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk voor een doorlopend vrij bezoek.  Voor de andere bezoekers is er om de 30 minuten een gidsbeurt in de Gravenkapel.

Om 11 uur, 15 uur en 16.30 uur zal er telkens een voordracht plaats vinden “Een stenen stripverhaal: klein beeldhouwwerk in de Gravenkapel” door dr. Ronald Van Belle en prof. em. dr. Vic Nachtergaele. Tijdens deze voordracht komt u meer te weten over de geschiedenis van de Gravenkapel en de betekenis van de verschillende zwikken.

Die dag kan u ook onze Handelingen 2016 kopen dat als thema-nummer volledig aan de Kortrijkse zwikken gewijd zijn. U kan dit ter plaatse bij de medewerkers van de KGOKK verkrijgen voor 35 €.

Wij kijken er naar uit om u allen talrijk te mogen begroeten!