Categoriearchief: Geen categorie

Beste leden en vrienden van de Kring
Uitzonderlijke omstandigheden leiden tot uitzonderlijke maatregelen.
De geplande voorstelling van de Handelingen op 21 maart zal – zoals verwacht – niet kunnen plaatsvinden. De lezingen in het kader van Verbaal Verhaal zullen ook tijdelijk opgeschort worden.
Wij houden u allen op de hoogte van de nieuwe data voor zowel de voorstelling van de Handelingen als van de lezingen Verbaal Verhaal.
Met oprechte groeten,
Het bestuur van de KGOKK

GEANNULEERD Voorstelling Handelingen 2019 – Zaterdag 21 maart 2020

Isabelle De Jaegere, voorzitter van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Piet Desmet, vicerector KULeuven en campusrector Kulak, Christian De Paepe, auteur en Filippe De Potter, eindredacteur, hebben het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling van de Handelingen 2019 met daarin de publicatie: De Tienjarige Reis van Erasmus Causse, de ‘Grand Tour’ van een Kortrijkse schilder (1687-1697).

Programma

10.15 – Onthaal

10.30 – Verwelkoming, Isabelle De Jaegere

10.40 – Voorstelling Handelingen 2019, Filippe De Potter

11.00 – Lezing “De Tienjarige Reis van Erasmus Causse, de ‘Grand Tour’ van een Kortrijkse schilder (1687-1697)”, prof. em. Christian De Paepe

12.00 – afhalen Handelingen en receptie

 

Adres

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk, Gebouw 1, aula 305

 

Inschrijving

Gelieve in te schrijven voor 16 maart via lagae.verheust@skynet.be of via de KGOKK Facebook-pagina

‘Passie in de moderne en hedendaagse tijd’, E.H. Mark Delrue

Dinsdag 3 maart om 19u30, Auditorium 1302, Begijnhofpark Kortrijk

EH Mark Delrue brengt een lezing omtrent de visie van hedendaagse kunstenaars bij het lijden en het Paasgebeuren in de moderne kunst. De rijkdom aan symbolen in de Bijbelse traditie vraagt om eigentijdse verbeelding. Het verloopt niet langer volgens het oude model. Moderne en actuele kunstenaars wagen zich aan ‘Hem’ maar brengen ‘Hem’ eerder als lotgenoot en lotsbestemming.

Dhr. Mark Delrue brengt deze lezing in het kader van een uitvoering van de Johannespassie, Fassung II (1725) van J.S. Bach. Dit werk wordt gebracht door het Kortrijks Vocaal Ensemble op vrijdag 3 april (20u) en zaterdag 4 april 2020 (20u30)  in de St-Janskerk te Kortrijk.

Inschrijving voor deelname aan de lezing gebeurt via pina_vdw@hotmail.com of telefonisch (na 19u) 0472/550338.

Deze lezing is gratis voor leden KGOKK en koorleden KVE.

Niet-leden betalen 8 €/persoon aan de ingang.

 

Uitvoering Johannespassie : genummerde tickets zijn te bekomen vanaf 1 februari 2020 via www.kortrijksvocaalensemble.be.

Info : info@kortrijksvocaalensemble.be

Lezing Wijvenwereld door dr. Andrea Bardyn

Op donderdag 13 februari om 19 uur in het Auditorium 1302,

lezing door dr. Andrea Bardyn.

Wijvenwereld. Hoe vrouwen leefden in de middeleeuwse stad

De middeleeuwen: een donkere periode waarin geweld regeert en mannen de samenleving domineren. Volgens een hardnekkig cliché leiden middeleeuwse vrouwen een passief leven binnenshuis, en ze blijven dan ook vaak onvermeld in geschiedenisboeken. Dat beeld doet echter weinig recht aan de werkelijkheid, zo toont deze lezing. ‘Wijven’, de middeleeuwse benaming voor vrouwen, zijn het hoofdpersonage. In de middeleeuwse Lage Landen hadden vrouwen namelijk veel rechten, die ze gebruikten om handel te drijven, hun mening te verkondigen en hun wil door te drukken. Levendige verhalen uit steden als Brussel, Antwerpen, Leuven, Breda en Den Bosch vertellen over het kleurrijke bestaan van vrouwen.

Deze lezing is onderdeel van Verbaal Verhaal en wordt door de KGOKK georganiseerd.

Recente opgravingen in Kortrijk en regio

Lezing door Philippe Despriet op donderdag 19 december 2019 om 19 uur in het Auditorium 1302.

 

 Naar jaarlijkse traditie verzorgt Archeologie Zuid-West-Vlaanderen een totaaloverzicht van alle opgravingen, vondsten, veldprospecties en luchtfotografische resultaten in 2019 binnen het gebied tussen Wervik en Kruishoutem en tussen Mandel en Leie. Aangevuld met de nieuwste archiefgegevens en publicaties.

Deze lezing maakt deel uit van het lezingencircuit Verbaal Verhaal : 2 € aan ingang te betalen.

De Kemmelberg en de Kelten in hun Europese context

Lezing door Jean-Luc Putman op donderdag 14 november 2019, Auditorium 1302 om 19.30 uur  

‘De Kemmelberg en de Kelten in hun Europese context’

Ondanks intense vernielingen tijdens WO I blijkt de versterkte hoogtenederzetting op de Kemmelberg momenteel de belangrijkste Keltische aristocratische site te zijn in Vlaanderen.

Dhr. Jean-Luc Putman, gewezen coördinator van het provinciaal project ’50 jaar archeologie Kemmelberg’  probeert de 25 eeuwenoude puzzelstukjes te ordenen; daarbij schetst hij een beeld, mede gebaseerd op recente vondsten en interpretaties uit binnen- en buitenland.

Dhr. Putman is momenteel heel actief in het aansturen van verder onderzoek met UGent, UNamen, KULeuven, en Franse onderzoekers. Hij is een duizendpoot in zijn vakdomein, hij inventariseert, herbestudeert aan de hand van nieuwe technologieën, archiveert en begeleidt thesissen.

Deze voordracht is een gezamenlijk initiatief van Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw en de Koninklijke Geschied-en oudheidkundige Kring van Kortrijk.

Verbaal Verhaal – lezingen van de Kortrijkse erfgoedverenigingen

flyer-verbaalverhaalflyer-verbaalverhaal 2

De Kortrijkse erfgoedverenigingen organiseren samen een lezingenreeks onder de titel Verbaal Verhaal. Hierbij vindt u een overzicht van de lezingen die u gebracht worden door de diverse Kortrijkse erfgoedverenigingen. Deze vinden plaats in het auditorium van Kortrijk 1302 (Houtmarkt) tenzij anders vermeld. Toegang 2 euro, ter plaatse te betalen, inclusief drankje achteraf.

Bezoek aan TREZOOR te Heule op 15 mei 2019

De rondleiding van het nieuwe ERFGOEDDEPOT  TREZOOR werd verzorgd door Jochen Vermote en door onze voorzitter Isabelle De Jaegere.

  1. Het Stadsarchief bevat alle documenten vanaf de Franse revolutie (ervoor is Rijksarchief), o.a.de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van Groot Kortrijk, alsook de documentatie van Westflandrica (= de provinciale geschiedkundige bibliotheek)
  2. Het Erfgoeddepot omvat alle erfgoedobjecten behalve papier (documentair erfgoed). De depots zijn opgedeeld in textiel ,beeldende kunst, allerlei objecten (keramiek, hout, metaal) maar ook grote landbouwmachines en de theaterdecors.

Als klimaatbeheersing in het gebouw werd gekozen voor het denemarken-principe. Onder de vloerplaat is geen isolatie aangebracht, het geheel zit wel onder een isolerende “stolp”: de temperatuur is zodoende steeds 17 – 18°C; de luchtvochtigheid wordt wel indien nodig bijgeregeld.

Voor o.a. openingstijden en contact: zie https://www.kortrijk.be/trezoor/trezoor

Pierre de la Rue 2018

Pierre de la Rue 2018

Om de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van de Vlaamse polyfonie Pierre de la Rue (Doornik, ca 1450 – Kortrijk, 1518) te herdenken organiseert de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk samen met het Festival van Vlaanderen Kortrijk op vrijdag 20 april 2018 een uitvoering door het ensemble Cappella Pratensis van zijn Requiem in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Kortrijk.

Voorafgaand aan dit concert wordt er door het Post-Universitair Centrum KULeuven Kulak op dinsdag 17 april 2018 een lezing door prof. dr. David Burn gegeven over Pierre de la Rue en de muziek aan het Habsburg-Bourgondische hof.

Alle informatie over de lezing, het concert en andere evenementen georganiseerd door de KGOKK en andere organisaties ter herdenking van het overlijden van Pierre de la Rue kan u terugvinden op de website pierredelarue2018.be.