Categoriearchief: Blog KGOKK

De Kring heeft een nieuwe voorzitter : Mevrouw Isabelle De Jaegere

Beste leden en vrienden van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk,

Isabelle De Jaegere wordt vanaf 29 oktober 2018 voorzitter van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk (KGOKK  of de Kring). Zij volgt Didier Dumolin op die tien jaar voorzitter was en een mooi parcours heeft afgelegd.

De interesse voor geschiedenis en archeologie heeft Didier van thuis uit meegekregen en als 13-jarige ging hij al mee opgraven met architect Jacques Viérin. De bronstijd, de Romeinse nederzettingen Kortrijk, Harelbeke, Bavikhove, Wevelgem , Kooigem maar ook de middeleeuwse stadskern Kortrijk dragen zijn interesse weg. Als telg uit een industriële familie zette hij zijn ondernemerskwaliteiten in voor de Kring en ijverde hij ervoor om van de Kring een gezonde onderneming te maken. Het leden aantal bleef op peil, de publicatie vinden hun weg naar het grote publiek, sponsors werden aangetrokken. Een heel aantal projecten werden succesvol gerealiseerd: een houten replica van de koffer van Oxford, het 3D scannen en printen van de zwikken; de restauratie van het ivoren beeldje OLV van Groeninghe… Didier blijft actief in het bestuur van de Kring en wij danken hem in naam van alle leden.

Isabelle De Jaegere is geen onbekende in de Kortrijkse erfgoedsector van 1988 tot 2015 was ze conservator van het Broelmuseum en organiseerde er tal van tentoonstellingen en publiceerde over Kortrijkse onderwerpen. Sedert 2016 is ze directeur (teamcoach) van de musea en erfgoed Kortrijk. Isabelle wil verder bouwen aan ingeslagen weg van de Kring en enkele eigen accenten leggen.
(1) Specialisatie:in de komende jaren zal de Kring vooral inzetten op kunsthistorische thema’s (cf. Zwikken, Savery, beeldhouwkunst) , geschiedenis van bedrijven en het stadsbeeld.


(2) Samenwerking
: meer dan ooit zal het nodig zijn om beter te gaan samenwerkenmet andere erfgoedverenigingen en met de musea zonder evenwel de eigen identiteit te verliezen.
(3) Toekomst geven aan het verleden.De erfgoedverenigingen staan in het digitale tijdperk voor een nieuwe uitdagingen. Vanuit de erfgoedverenigingen zoeken we naar nieuwe manieren om de kennis door te geven en om de interesse voor het verleden levendig te houden . Hoe kunnen we de nieuwe technieken hiervoor gebruiken altijd vanuit een respect voor het oude? Hoe kunnen we onze passie uitdragen?

Interesse in activiteiten van de kring ? Neem contact via info@kgokk.be!

Het bestuursorgaan ziet er uit als volgt:

Erevoorzitter: Jacques baron Goethals

Voorzitter: Isabelle De Jaegere

Bestuursleden: Annie Callens

Jean de Borchgrave

Filippe De Potter

Didier Dumolin

Tom Nuyttens

Marcel Soetaert

Robert Timperman

Philippina Vandenweghe

Régine Verheust

Voordracht door Prof. dr. David Burn over de Vlaamse polyfonist Pierre de la Rue,

Op woensdag 23 november om 19h organiseert de K.G.O.K.K. een voordracht in het Auditorium van 1302 over de Vlaamse polyfonist Pierre de la Rue, geboren rond 1450 en gestorven op 20 november 1518 te Kortrijk.

De voordracht zal gegeven worden door prof. dr. David Burn, die naast docent aan de KULeuven, ook verbonden is aan de Alamire Foundation.

Als voorsmaakje op deze voordracht laten wij u graag genieten van dit stukje uit De la Rue’s Missa Avé Maria uitgevoerd door de Capilla Flamenca onder leiding van Dirk Snellings.

 

 

 

Gotische Zaal, Stadhuis : Colloquium 21 oktober : ZWIKKEN

Op 21 oktober 2016 organiseert de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring een colloquium over de Kortrijk zwikken. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen :

 Dr. Véronique Lambert : Van middeleeuwse grafkapel tot Belgische nationale trots

Dr. Till-Holger Borchert : De politiek van Lodewijk van Male

Prof. dr. Ludovic Nys : La tombe de Louis de Male

Dr. Ronald Van Belle : Betekenis en inspiratiebronnen van enkele Kortrijkse zwikken

Meer informatie kan u hier vinden.