Bibliotheek

BIBLIOTHEEK

De KGOKK beschikt over een rijke bibliotheek met betrekking tot de lokale geschiedenis. Sinds het ontstaan in 1903 heeft de vereniging talrijke ruilovereenkomsten afgesloten met diverse binnen- en buitenlandse geschiedkundige tijdschriften.

De bibliotheek is ondergebracht bij het Rijksarchief (Guido Gezellestraat Kortrijk) , waar ze ter beschikking staat van de bezoekers. Ter plaatse kan een catalogus geraadpleegd worden en leden van de KGOKK kunnen in de leeszaal werken raadplegen.

De bibliotheek bewaart ook twee bijzondere fondsen: het Fonds Geo d’Acconit en het Fonds van de Walle. Het Fonds Geo d’Acconit bevat een uitzonderlijk aantal publicaties met betrekking tot de geschiedenis en architectuur van Egypte en de klassieke oudheid.

Het Fonds van de Walle omvat de volledige collectie informatiedossiers van prof. Adelbert van de Walle (1922-2006) in verband met de geschiedenis en de productie van het middeleeuwse meubel in Vlaanderen. In het fonds zitten ook alle documentatiedossiers over de Kist van Oxford.

In 2015 werd de verzameling van Joseph Delbaere (1887-1972) geschonken aan de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring. Joseph Delbaere was jarenlang actief als lid, auteur en ondervoorzitter van de Kring. De verzameling Delbaere bevat originele documenten en afschriften met betrekking tot de geschiedenis van de kasselrij Kortrijk. Deze collectie wordt thans ontsloten en zal in de toekomst beschikbaar zijn ter inzage als onderdeel van onze bibliotheek  in het Rijksarchief te Kortrijk.

De oudste geschiedkundige vereniging van Kortrijk