Activiteiten

Activiteiten

Maandelijks organiseert de KGOKK een activiteit die gratis toegankelijk is voor de leden. Deze activiteit kan een voordracht, een bezoek aan een tentoonstelling, aan een historisch gebouw of tuin behelzen.

De lezingen vinden doorgaans plaats in het Auditorium 1302 (ingang via Begijnhofpark) te Kortrijk.

De activiteiten zijn gratis voor de leden van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring (of co-organiserende vereningingen).

Komende activiteiten:

 

Woensdag 7 oktober 2020 om 19 uur

OC De Lange Munte in de Beeklaan 81

Toegang 2 euro, inclusief drankje achteraf

 

“Vroeger was alles anders”

Korneel De Rynck

Korneel De Rynck (°1986, Kortrijk) is historicus en auteur. Zijn lezing is gebaseerd op zijn recentste boek “Vroeger was alles anders ”(Manteau) over het dagelijks leven in België vlak voor de golden sixties. Verrassend voor jongere generaties, en bijzonder herkenbaar voor wie een dagje ouder is. Hoe zag het leven eruit vlak vóór die stroomversnelling, ingeluid door Expo 58? Wat aten de mensen toen? Hoe wasten ze zich? Hoe verplaatsten ze zich, en hoe vulden ze hun schaarse vrije tijd in? Het gaat over schepjes cichorei in de koffie, buurtcinema’s en Leuvense stoven. Maar ook over telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en buitentoiletten. Met oude foto’s, beeldfragmenten en een streepje muziek wordt dit een bijzonder boeiende lezing.

Deze lezing vindt plaats in het kader van de lezingenreeks

VERBAAL VERHAAL van het Erfgoedplatform Kortrijk

Organisatie Davidsfonds Kortrijk

 

Donderdag 22 oktober 2020 om 18u30, 

Auditorium 1302, Begijnhofpark Kortrijk

 

‘Het Gruuthusehandschrift’

prof. Van Iseghem (KULeuven)

 

Gruuthuse is een middeleeuws handschrift met liederen en gebeden dat rond 1400 is ontstaan in Brugge. Een groep vrienden zingt over de maagd Maria, over de tere liefde, maar ook over dronkenschap en seks. Wonder boven wonder is het handschrift waarin dit alles is opgeschreven bewaard gebleven, compleet met noten voor de muziek.

‘Egidius, waer bestu bleven?Mi lanct na di, gheselle mijn’,  zijn de beginwoorden van waarschijnlijk het bekendste middeleeuwse lied uit de Nederlandse literatuur : het Egidiuslied.

Gezien de corona-omstandigheden moeten wij ons houden aan een maximum aantal deelnemers in het auditorium. Daarom vragen wij jullie om in te schrijven via lagae.verheust@skynet.be  ten laatste tegen zondag 18 oktober.

Wie moet afzeggen na inschrijving meldt het ons best, zodat wij iemand anders kunnen laten genieten.

 

Donderdag 5 november 2020 om 19u30, 

Bibliotheek Harelbeke, Eilandstraat 2, Harelbeke

 

‘De Vikingen en hun impact op West-Vlaanderen/de Lage Landen’

Archeoloog en onderzoeker Pieterjan Deckers (Aarhus University & VUB)

Bij het woord ‘Vikingen’ denken de meeste mensen meteen aan bloeddorstige plunderaars die de zee afschuimden op zoek naar schatten. Maar wie waren ze echt? Vooral moordlustige krijgers met gehoornde helmen of ook goede handelaars en ontdekkingsreizeigers? Het stereotype beeld van de Noormannen doorprikt.

De West-Vlaamse archeoloog en onderzoeker Pieterjan Deckers verricht op dit ogenblik veldwerk in het Deense Ribe, de oudste Scandinavische stad. Vanuit zijn expertise als archeoloog komt hij spreken over de leefwereld van de Vikingen en hun niet te onderschatten impact op de Lage Landen.

Gezien de delicate omstandigheden van internationaal reizen, testen en quarantainemaatregelen is de datum 5 november onder voorbehoud.

De lezing is gratis maar inschrijven verplicht via info.bibliotheek@harelbeke.be of telefonisch 056/73 34 40.

Indien de lezing moet verzet worden zullen zij u opnieuw contacteren.

 

Zondag 15 november 2020 om 10 uur

OC De Lange Munte in de Beeklaan 81

Toegang 2 euro, inclusief drankje achteraf

 

“Bauhaus”

Peter Jonnaert

Het is een eeuw geleden dat in het Duitse Weimar het Bauhaus werd opgericht door Walter Gropius. Ook al heeft deze stroming slechts 14 jaar bestaan, in die korte tijd heet ze een rol van doorslaggevende betekenis gespeeld in de kunst en vormgeving van de 20ste eeuw.

Kunsthistoricus Peter Jonnaert vertelt het complexe verhaal van de ontstaansgeschiedenis en evolutie van het Bauhaus in Weimar, Dessau en Berlijn tussen 1919 en 1933 in Duitsland, aangevuld met voorbeelden van het moderne bouwen in België.

Deze lezing vindt plaats in het kader van de lezingenreeks

VERBAAL VERHAAL van het Erfgoedplatform Kortrijk

Organisatie Gidsenkring Kortrijk

 

Woensdag 16 december 2020 om 19 uur

OC De Lange Munte in de Beeklaan 81

Toegang 2 euro, inclusief drankje achteraf

 

De ambities van een politieke familie. De Breydels, politiek en geschiedschrijving in de vijftiende eeuw.

Lisa Demets

Niet alleen vandaag, ook in de middeleeuwen stond de herinnering aan 1302 al op de politieke agenda. Talrijke prominente families uit de Vlaamse steden verbonden hun naam aan een (al dan niet fictieve) rol in het Frans-Vlaamse conflict. De meest succesvolle was de Brugse familie Breydel. In deze lezing gaat Lisa Demets dieper in op de politieke carrière van de familie Breydel in de vijftiende eeuw, de relatie tussen kroniekschrijving en politiek en hoe de beeldvorming over 1302 hier een sleutelrol in speelde.

dr. Lisa Demets is verbonden aan het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies – Department of History – Ghent University

Deze lezing vindt plaats in het kader van de lezingenreeks

VERBAAL VERHAAL van het Erfgoedplatform Kortrijk

Organisatie De Leiegouw

 

Woensdag 13 januari 2021 om 19 uur 

Stadsschouwburg Kortrijk

Nieuwjaarslezing Erfgoedplatform / Musea en Erfgoed

 

 

 

Voorbije Activiteiten : 

 

Dinsdag 3 maart om 19u30, Auditorium 1302

E.H. Mark Delrue, ‘Passie in de moderne en hedendaagse tijd’

EH Mark Delrue brengt een lezing omtrent de visie van hedendaagse kunstenaars bij het lijden en het Paasgebeuren in de moderne kunst. De rijkdom aan symbolen in de Bijbelse traditie vraagt om eigentijdse verbeelding. Het verloopt niet langer volgens het oude model. Moderne en actuele kunstenaars wagen zich aan ‘Hem’ maar brengen ‘Hem’ eerder als lotgenoot en lotsbestemming.

EH Mark Delrue brengt deze lezing in het kader van een uitvoering van de Johannespassie, Fassung II (1725) van J.S. Bach. Dit werk wordt gebracht door het Kortrijks Vocaal Ensemble op vrijdag 3 april (20u) en zaterdag 4 april 2020 (20u30)  in de St-Janskerk te Kortrijk.

Info : info@kortrijksvocaalensemble.be

 

Donderdag 13 februari 2020, Auditorium 1302, 19 uur

Andrea Bardyn: Wijvenwereld, De Middeleeuwse vrouw

Verbaal Verhaal, organisatie KGOKK

 

Januari 2020, Schouwburg Kortrijk

Nieuwjaarslezing van alle erfgoedverenigingen

 

Donderdag 19 december 2019, Auditorium 1302, 19 uur

Philippe Despriet – Archeologische opgravingen in ZW-Vlaanderen

Verbaal Verhaal, organisatie Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw

 

Donderdag 14 november 2019, Auditorium 1302, 19.30 uur

Jean-Luc Putman : De Kemmelberg en de Kelten in hun Europese context

Deze voordracht is een  initiatief van de KGOKK en Archeologie Zuid-West Vlaanderen.

 

Maandag 18 november 2019, Auditorium 1302, 19 uur

Karel Platteau : Het oorlogsdagboek van Streuvels             

(Verbaal Verhaal, organisatie Gidsenplus)

 

Zaterdag 19 oktober 2019, KULAK, 10 uur

100steuitgave Monografie Archeologie Zuid-West-Vlaanderen

Naar aanleiding van de honderdste uitgave van de ‘Archeologische en Historische Monografie van Zuid-West-Vlaanderen’ nodigt Archeologie Zuid West-Vlaanderen ons uit op de lezing ‘De Romeinse tijd van Wervik tot Kruishoutem en van Mandel tot Schelde’.  Sprekers zijn dhr. Philippe Despriet, dhr. Filippe De Potter en dhr. Piet Desmet, vicerector van KU Leuven en campusrector van Kulak. Na de voorstelling volgt een receptie.

Meer info over inschrijvingen volgt in de maand september 2019.

 

Maandag 14 oktober 2019, Auditorium 1302, 19 uur

Frank Seberechts: Drang naar het Oosten

(Verbaal Verhaal, organisatie De Leiegouw)

Vlaamse soldaten en kolonisten aan het Oostfront

 

Woensdag 15 mei 2019: Bezoek aan het erfgoeddepot TREZOOR

Op deze avond worden wij verwacht in het nieuwe erfgoeddepot, Trezoor genaamd.

Het gebouw is 5.000 m²  groot en opende in de lente van 2018. Het is de plek waar o.a. de collectie van de musea Kortrijk, het stadsarchief Kortrijk en de erfgoedbibliotheek Westflandrica onderdak vinden en onderzocht kunnen worden. In de nabije toekomst zullen daar ook de erfgoedcollecties uit de regio bewaard kunnen worden.

Om 17 uur is er een infosessie Veilig op Internet, een bewustwordingscampagne over de internetcriminaliteit.

Om 18 uur krijgen we een rondleiding in het erfgoeddepot door dhr. Bart Schotte, verantwoordelijke voor de erfgoedbibliotheek Westflandrica. Meer info vindt u nu al op de website www.trezoor.be

 

Zondag 28 april 2019Boekenmarkt in Kortrijk 1302

De Kortrijkse erfgoedverenigingen bieden publicaties aan over kunst en geschiedenis tegen gunstprijzen. Oproep aan al onze leden: wie kunst- of geschiedenisboeken in goede staat in huis heeft en daar een nieuwe bestemming aan wil geven, kan deze vanaf dinsdag 23 april binnenbrengen in het museum Kortrijk 1302 tussen 10u en 17u met de melding dat deze bedoeld zijn voor de stand van de KGOKK. De boeken worden in de loop van de week geprijsd en zondag verkocht. Alle niet verkochte boeken worden geschonken aan de Oxfam Bookshop.

Voordracht om 11 uur in het Rijksarchief, Guido Gezellestraat 2 te Kortrijk:

‘In de voetsporen van een 17de eeuwse landmeter’ door dhr. Fons Verheyde.

Dr. Hendrik Callewier, archivaris-diensthoofd, nodigt alle erfgoedverenigingen uit op bovenstaande voordracht. Het archief van de landmetersfamilie de Bersacques (16e-18eeeuw) is uniek in de Lage Landen. Recent werd het voor het eerst geïnventariseerd door Fons Verheyde. In deze lezing vertelt hij hoe de prachtige figuratieve kaarten tot stand kwamen en (Zuid-)West-Vlaanderen letterlijk in kaart werd gebracht. Van 10u tot 18u kan in het Rijksarchief ook een selectie uit de prachtige collectie kaarten van de familie de Bersacques bewonderd worden.

 

 

Donderdag 28 maart 2019: Lezing over het kapittel van Kortrijk door Rijksarchivaris dr. Hendrik Callewier

 

Woensdag 27 februari 2019: Voorstel van de Handelingen 2018 en een voordracht door Tom Nuyttens over Antoine d’Allennes (+1580), malcontente kolonel en gouverneur van Kortrijk.

 

Donderdag 22 november 2018 bracht Bart Hanson ons een boeiende voordracht over de Kortrijkse burgemeesters van de 17de en 18de eeuw.

 

Vrijdag 20 april 2018 brengt het vermaarde ensemble Cappella Pratensis een uitvoering van het Requiem van Pierre de la Rue in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Kortrijk. Dit concert wordt samen door de KGOKK en het Festival van Vlaanderen Kortrijk georganiseerd naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van De la Rue.

 

Dinsdag 17 april 2018:  brengt prof. dr. David Burn (KULeuven) een lezing over de Vlaamse polyfonie Pierre de la Rue en de muziek aan het Habsburgs-Bourgondische hof. Deze lezing wordt georganiseerd door het Postuniversitair Centrum KULEUVEN Kulak naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van De la Rue. Meer informatie kan u vinden op www.pierredelarue2018.be.

 

Donderdag 15 maart 2018  : Voorstelling van de Handelingen 2017: zij omvatten “De reis van Jan-Baptist Ickx van Kortrijk naar Jeruzalem (1614)” en “Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge”. Inschrijven: info@kgokk.be ten laatste op 12 maart.

 

Woensdag 21 februari 2018  : Dhr. Frans Vandenhende, voorzitter Heemkundige Kring Bouveloo, gidsencollectief de Ghellinck, geeft een boeiende lezing over “De plaats van de Kortrijkse tak de Ghellinck in de genealogische geschiedenis van de familie”. Hij schetst de evolutie in de periode 1296 tot de jaren 1950. Speciale aandacht gaat naar de ontwikkeling van de takken van de lijn Elseghem die voortspruiten uit de tak van Kortrijk. Zonder de expansie van Jan-Baptiste de Ghellinck, burgemeester van Kortrijk, zou de lijn de Ghellinck d’Elseghem en de GhellinckVaernewyck niet bestaan. Interessant is hierbij te zien hoe in Kortrijk gewerkt werd aan de status van de familie. Door hun acties in het Kortrijkse leven verwerft de familie zijn adelbrieven.

 

Donderdag 21 december 2017  bracht Philippe Despriet ons zijn jaarlijks, en steeds zeer gesmaakt, overzicht (met dia’s) van de opgravingen die hij en zijn team uitvoerden om en rond Kortrijk gedurende het werkjaar 2016.

23 november 2017 :   Em. prof. dr. kunstgeschiedenis Guy Delmarcel, verbonden aan de KULeuven, onderhield ons met een voordracht over “Wandtapijten uit Edingen. Een overzicht” . Tussen de 15de en de 18de eeuw was Edingen (Enghien) een belangrijk productiecentrum van wandtapijten. Net als Oudenaarde produceerde men er vooral “verdures”, afbeeldingen van hoofdzakelijk landschappen met groen als hoofdkleur. Weinig exemplaren ervan zijn archivalisch gedocumenteerd. De toekenning ervan aan Edingen steunt bijna uitsluitend op de bewaarde stads- en weversmerken. De lezing geeft een overzicht van de belangrijkste  tapijtseries en analyseert hun iconografisch en artistiek belang.

 

14 november 2017 : (op uitnodiging van de Gidsenkring Kortrijk)  bezoek aan de linnenweverij Libeco-Lagae nv. te Meulebeke.

 

26 oktober 2017 : de Sint-Annazaal te Kortrijk: voordracht met ppt  door  Didier Dumolin, voorzitter van de Kring (KGOKK) met als thema “Maarschalk de Crémilles op veldverkenning in onze streken”.   In opdracht van markies de Breteuil, minister van defensie van koning Lodewijk XV,  doorkruiste maarschalk de Crémilles in 1740 de Zuidelijke-Nederlanden, meer bepaald het gebied tussen Samber en Leie met de bedoeling zoveel mogelijk nuttige informatie te verzamelen met het oog op een toekomstige veldslag. Didier Dumolin las zijn reisverhaal en bestudeerde zijn aantekeningen en schetsen. Zo verzamelde  hij veel interessant materiaal over de regio rond Kortrijk in de eerste helft van de 18de eeuw. Vele fijne landkaarten zullen de voordracht illustreren.

 

21 oktober 2017 (i.s.m. Archeologie Zuid-West -Vlaanderen en Wienerberger n.v.) : rondleiding op de archeologische werf  De Klijtberg o.l.v. Philippe Despriet met als thema “De geschiedenis van een berg, van vroeg-romeins tot op heden”.

 

24 april 2017 : De heropbouw van de Sint-Maartenstoren. In samenwerking met De Leiegouw en De Gidensenkring organiseren wij een lezing over de heropbouw van de Sint-Maartenstoren na de brand van 1862.

 

23 april 2017 : Erfgoeddag 2017 : Zorg (voor het erfgoed)

In de Gravenkapel, Onze-Lieve-Vrouwekerk Kortrijk : “Een stenen stripverhaal: klein beeldhouwwerk in de Gravenkapel.”

 

23 maart 2017 : “Kortrijkzanen in Cadiz op het einde van de XVIIde eeuw” door Hendrik Vandeginste, consulent bij Heemkunde Vlaanderen, ondervoorzitter Heemkunde West-Vlaanderen en voorzitter van de Torhoutse Heemkundige Kring. Deze lezing gaat door om 19.00 uur in de Sint-Annazaal van het Begijnhof.

 

23 februari 2017 : Voordracht over de zwikken in de Gravenkapel. In navolging van het colloquium in 2016 organiseren wij voor de leden een extra lezing over de Kortrijkse zwikken.

 

30 januari 2017 : Nieuwjaarsreceptie van de Kortrijkse erfgoedverenigingen. Voordracht door drs. Wendy Wiertz “Vrouwelijke kunstenaressen met blauw bloed”

In de 19e eeuw liet de gravin van Vlaanderen (1845-1912) zich niet door de striemende regen tegenhouden om een landschapje af te beelden. Net als andere vrouwen uit de adel had ze als meisje leren tekenen en schilderen. Hoewel ze talent had en een uitstekende opleiding kreeg, werd ze geen beroepskunstenares. Dit gold voor haast alle vrouwen uit deze klasse waaronder Emilie van Outryve d’Ydewalle, barones Bethune (1826-1894). Over haar en andere artistieke dames zal Wendy Wiertz u boeiend vertellen.

 

Donderdag 15 december 2016 : Jaarlijks verslag van de archeologische opgraven in Kortrijk door dhr. Philippe Despriet.

 

Woensdag 23 november : Voordracht door de musicoloog prof. dr. David Burn (KULEUVEN) over de Vlaamse polyfonist en kanunnik van de kapittelkerk van Kortrijk Pierre de la Rue. Meer informatie over deze voordracht kan u hier terugvinden.

 

Vrijdag 21 oktober 2016 : Colloquium over Zwikken en Hoog-middeleeuwsesculptuur in de Gotische zaal van het stadhuis, met een bezoek aan de Gravenkapel. Meer informatie kan u hier terugvinden.

 

Donderdag 22 september 2016 : Voordracht door de dhr. Luther Zevenbergen om 19h in de Sint-Annazaal van het Begijnhof “De beeldenstorm in de Westhoek en de gevolgen door Kortrijk”.

 

Zaterdag 3 september 2016 : Archeologische wandeling in de streek van de Kemmelberg o.l.v. dhr. Jean-Luc Putman

 

Zaterdag 4 juni 2016 : Jaarlijkse uitstap naar ‘s Hertogenbosch, lees hier het verslag van deze activiteit.

 

Donderdag 21 april 2016 : voordracht door dr. Veronique Lambert over Jan I van Cuyck, lees hier het verslag van deze activiteit. 

 

Donderdag 24 maart 2016 : voordracht door de Heer Adriaan Linters : “Het erfgoed in vuile handen” lees hier het verslag van deze activiteit. 

 

Maandag 1 februari 2016: Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kortrijkse erfgoed verenigingen in de Stadsschouwburg. Voordracht door dr. Bruno Forment over “Het theaterleven in Kortrijk in de beginjaren van de schouwburg”.

 

Zondag 13 december 2015 : door archivaris van het R.A.K. dr. Hendrik Callewier in de Sint-Anna zaal van het Begijnhof: “Van gemene weide tot Kortrijk Weide. Het eeuwenoud verhaal van een nieuw stadsgedeelte”. I.s.m. De Leiegouw.

 

Donderdag 28 mei 2015 : Workshop Keramiek in de Artillerietorente Kortrijk door de Heer Philippe Despriet.

 

Zaterdag 4 juli 2015 om 10u30: Bezoek aan het kasteel van Rumbeke

 

Zondag 19 april 2015 om 10u30: “Merkwaardigetuinen van Kortrijksefabrikanten” door dhr. Paul De Roose en dhr. Paul Geers. Sint-Annazaal van het Begijnhof. I.s.m. De Leiegouw

 

Woensdag 25 maart 2015 : “Crisis in de Vlasindustrie van 1820 tot 1860” door Tom Nuyttens. Sint-Anna zaal van het Begijnhof.

 

Zondag 22 februari 2015, 10u30 :Geleid bezoek aan het museum Texture. Afspraak aan de ingang van het museum in de Beheerstraat.

 

Zaterdag 8 november 2014 :Boekvoorstelling “Robert Gillon en Spanje” door prof. em. dr. Christian De Paepe. 

 

Donderdag 27 november 2014 : “Het Middeleeuwse bedevaartsbeeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge. Herkomst, stijl historische kenmerken en kroning in 1952. Met presentatie van authentieke filmbeelden van 1952 en 1954” door dr. Stijn Bossuyt en ir. Johan Vansteenkiste. 

 

Donderdag 18 december 2014 : “Opgravingen in het jaar 2014 te Kortrijk en regio” door Philippe Despriet. I.s.m. Archeologie Zuid-West-Vlaanderen. In het auditorium 1302

 

Donderdag 5 juni 2014 : Uitstap naar Pittem met bezoek aan het klooster van de Zusters van Maria.

 

Zaterdag 28 juni 2014 : Uitstap naar Ename.

 

Donderdag 25 september 2014 : Bedrijfsbezoek aan het textiel veredelingsbedrijf Groep Masureel te Wevelgem.

 

Donderdag 23 oktober 2014 : “Migratie naar Frankrijk. Belgische roots in het verdere leven in Noord-Frankrijk” door Saartje Vandenborre en Elien Declercq.