Activiteiten

Activiteiten

Maandelijks organiseert de KGOKK een activiteit die gratis toegankelijk is voor de leden. Deze activiteit kan een voordracht, een bezoek aan een tentoonstelling, aan een historisch gebouw of tuin behelzen.

De lezingen vinden doorgaans plaats in de Sint-Anna zaal in het Begijnhof van Kortrijk of in het auditorium van 1302 te Kortrijk.

De activiteiten zijn gratis voor de leden van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundig eKring (of co-organiserende vereningingen).

 

Niet-leden betalen 5 EUR.

Komende activiteiten:

Voorbije Activiteiten : 

Zondag 28 april 2019Boekenmarkt in Kortrijk 1302

De Kortrijkse erfgoedverenigingen bieden publicaties aan over kunst en geschiedenis tegen gunstprijzen. Oproep aan al onze leden: wie kunst- of geschiedenisboeken in goede staat in huis heeft en daar een nieuwe bestemming aan wil geven, kan deze vanaf dinsdag 23 april binnenbrengen in het museum Kortrijk 1302 tussen 10u en 17u met de melding dat deze bedoeld zijn voor de stand van de KGOKK. De boeken worden in de loop van de week geprijsd en zondag verkocht. Alle niet verkochte boeken worden geschonken aan de Oxfam Bookshop.

Voordracht om 11 uur in het Rijksarchief, Guido Gezellestraat 2 te Kortrijk:

‘In de voetsporen van een 17de eeuwse landmeter’ door dhr. Fons Verheyde.

Dr. Hendrik Callewier, archivaris-diensthoofd, nodigt alle erfgoedverenigingen uit op bovenstaande voordracht. Het archief van de landmetersfamilie de Bersacques (16e-18eeeuw) is uniek in de Lage Landen. Recent werd het voor het eerst geïnventariseerd door Fons Verheyde. In deze lezing vertelt hij hoe de prachtige figuratieve kaarten tot stand kwamen en (Zuid-)West-Vlaanderen letterlijk in kaart werd gebracht. Van 10u tot 18u kan in het Rijksarchief ook een selectie uit de prachtige collectie kaarten van de familie de Bersacques bewonderd worden.

 

Woensdag 15 mei 2019: Bezoek aan het erfgoeddepot TREZOOR

Op deze avond worden wij verwacht in het nieuwe erfgoeddepot, Trezoor genaamd.

Het gebouw is 5.000 m²  groot en opende in de lente van 2018. Het is de plek waar o.a. de collectie van de musea Kortrijk, het stadsarchief Kortrijk en de erfgoedbibliotheek Westflandrica onderdak vinden en onderzocht kunnen worden. In de nabije toekomst zullen daar ook de erfgoedcollecties uit de regio bewaard kunnen worden.

Om 17 uur is er een infosessie Veilig op Internet, een bewustwordingscampagne over de internetcriminaliteit.

Om 18 uur krijgen we een rondleiding in het erfgoeddepot door dhr. Bart Schotte, verantwoordelijke voor de erfgoedbibliotheek Westflandrica. Meer info vindt u nu al op de website www.trezoor.be

 

Donderdag 28 maart 2019: Lezing over het kapittel van Kortrijk door Rijksarchivaris dr. Hendrik Callewier

 

Woensdag 27 februari 2019: Voorstel van de Handelingen 2018 en een voordracht door Tom Nuyttens over Antoine d’Allennes (+1580), malcontente kolonel en gouverneur van Kortrijk.

 

Donderdag 22 november 2018 bracht Bart Hanson ons een boeiende voordracht over de Kortrijkse burgemeesters van de 17de en 18de eeuw.

 

Vrijdag 20 april 2018 brengt het vermaarde ensemble Cappella Pratensis een uitvoering van het Requiem van Pierre de la Rue in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Kortrijk. Dit concert wordt samen door de KGOKK en het Festival van Vlaanderen Kortrijk georganiseerd naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van De la Rue.

 

Dinsdag 17 april 2018:  brengt prof. dr. David Burn (KULeuven) een lezing over de Vlaamse polyfonie Pierre de la Rue en de muziek aan het Habsburgs-Bourgondische hof. Deze lezing wordt georganiseerd door het Postuniversitair Centrum KULEUVEN Kulak naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van De la Rue. Meer informatie kan u vinden op www.pierredelarue2018.be.

 

Donderdag 15 maart 2018  : Voorstelling van de Handelingen 2017: zij omvatten “De reis van Jan-Baptist Ickx van Kortrijk naar Jeruzalem (1614)” en “Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge”. Inschrijven: info@kgokk.be ten laatste op 12 maart.

 

Woensdag 21 februari 2018  : Dhr. Frans Vandenhende, voorzitter Heemkundige Kring Bouveloo, gidsencollectief de Ghellinck, geeft een boeiende lezing over “De plaats van de Kortrijkse tak de Ghellinck in de genealogische geschiedenis van de familie”. Hij schetst de evolutie in de periode 1296 tot de jaren 1950. Speciale aandacht gaat naar de ontwikkeling van de takken van de lijn Elseghem die voortspruiten uit de tak van Kortrijk. Zonder de expansie van Jan-Baptiste de Ghellinck, burgemeester van Kortrijk, zou de lijn de Ghellinck d’Elseghem en de GhellinckVaernewyck niet bestaan. Interessant is hierbij te zien hoe in Kortrijk gewerkt werd aan de status van de familie. Door hun acties in het Kortrijkse leven verwerft de familie zijn adelbrieven.

 

Donderdag 21 december 2017  bracht Philippe Despriet ons zijn jaarlijks, en steeds zeer gesmaakt, overzicht (met dia’s) van de opgravingen die hij en zijn team uitvoerden om en rond Kortrijk gedurende het werkjaar 2016.

23 november 2017 :   Em. prof. dr. kunstgeschiedenis Guy Delmarcel, verbonden aan de KULeuven, onderhield ons met een voordracht over “Wandtapijten uit Edingen. Een overzicht” . Tussen de 15de en de 18de eeuw was Edingen (Enghien) een belangrijk productiecentrum van wandtapijten. Net als Oudenaarde produceerde men er vooral “verdures”, afbeeldingen van hoofdzakelijk landschappen met groen als hoofdkleur. Weinig exemplaren ervan zijn archivalisch gedocumenteerd. De toekenning ervan aan Edingen steunt bijna uitsluitend op de bewaarde stads- en weversmerken. De lezing geeft een overzicht van de belangrijkste  tapijtseries en analyseert hun iconografisch en artistiek belang.

 

14 november 2017 : (op uitnodiging van de Gidsenkring Kortrijk)  bezoek aan de linnenweverij Libeco-Lagae nv. te Meulebeke.

 

26 oktober 2017 : de Sint-Annazaal te Kortrijk: voordracht met ppt  door  Didier Dumolin, voorzitter van de Kring (KGOKK) met als thema “Maarschalk de Crémilles op veldverkenning in onze streken”.   In opdracht van markies de Breteuil, minister van defensie van koning Lodewijk XV,  doorkruiste maarschalk de Crémilles in 1740 de Zuidelijke-Nederlanden, meer bepaald het gebied tussen Samber en Leie met de bedoeling zoveel mogelijk nuttige informatie te verzamelen met het oog op een toekomstige veldslag. Didier Dumolin las zijn reisverhaal en bestudeerde zijn aantekeningen en schetsen. Zo verzamelde  hij veel interessant materiaal over de regio rond Kortrijk in de eerste helft van de 18de eeuw. Vele fijne landkaarten zullen de voordracht illustreren.

 

21 oktober 2017 (i.s.m. Archeologie Zuid-West -Vlaanderen en Wienerberger n.v.) : rondleiding op de archeologische werf  De Klijtberg o.l.v. Philippe Despriet met als thema “De geschiedenis van een berg, van vroeg-romeins tot op heden”.

 

24 april 2017 : De heropbouw van de Sint-Maartenstoren. In samenwerking met De Leiegouw en De Gidensenkring organiseren wij een lezing over de heropbouw van de Sint-Maartenstoren na de brand van 1862.

 

23 april 2017 : Erfgoeddag 2017 : Zorg (voor het erfgoed)

In de Gravenkapel, Onze-Lieve-Vrouwekerk Kortrijk : “Een stenen stripverhaal: klein beeldhouwwerk in de Gravenkapel.”

 

23 maart 2017 : “Kortrijkzanen in Cadiz op het einde van de XVIIde eeuw” door Hendrik Vandeginste, consulent bij Heemkunde Vlaanderen, ondervoorzitter Heemkunde West-Vlaanderen en voorzitter van de Torhoutse Heemkundige Kring. Deze lezing gaat door om 19.00 uur in de Sint-Annazaal van het Begijnhof.

 

23 februari 2017 : Voordracht over de zwikken in de Gravenkapel. In navolging van het colloquium in 2016 organiseren wij voor de leden een extra lezing over de Kortrijkse zwikken.

 

30 januari 2017 : Nieuwjaarsreceptie van de Kortrijkse erfgoedverenigingen. Voordracht door drs. Wendy Wiertz “Vrouwelijke kunstenaressen met blauw bloed”

In de 19e eeuw liet de gravin van Vlaanderen (1845-1912) zich niet door de striemende regen tegenhouden om een landschapje af te beelden. Net als andere vrouwen uit de adel had ze als meisje leren tekenen en schilderen. Hoewel ze talent had en een uitstekende opleiding kreeg, werd ze geen beroepskunstenares. Dit gold voor haast alle vrouwen uit deze klasse waaronder Emilie van Outryve d’Ydewalle, barones Bethune (1826-1894). Over haar en andere artistieke dames zal Wendy Wiertz u boeiend vertellen.

 

Donderdag 15 december 2016 : Jaarlijks verslag van de archeologische opgraven in Kortrijk door dhr. Philippe Despriet.

 

Woensdag 23 november : Voordracht door de musicoloog prof. dr. David Burn (KULEUVEN) over de Vlaamse polyfonist en kanunnik van de kapittelkerk van Kortrijk Pierre de la Rue. Meer informatie over deze voordracht kan u hier terugvinden.

 

Vrijdag 21 oktober 2016 : Colloquium over Zwikken en Hoog-middeleeuwsesculptuur in de Gotische zaal van het stadhuis, met een bezoek aan de Gravenkapel. Meer informatie kan u hier terugvinden.

 

Donderdag 22 september 2016 : Voordracht door de dhr. Luther Zevenbergen om 19h in de Sint-Annazaal van het Begijnhof “De beeldenstorm in de Westhoek en de gevolgen door Kortrijk”.

 

Zaterdag 3 september 2016 : Archeologische wandeling in de streek van de Kemmelberg o.l.v. dhr. Jean-Luc Putman

 

Zaterdag 4 juni 2016 : Jaarlijkse uitstap naar ‘s Hertogenbosch, lees hier het verslag van deze activiteit.

 

Donderdag 21 april 2016 : voordracht door dr. Veronique Lambert over Jan I van Cuyck, lees hier het verslag van deze activiteit. 

 

Donderdag 24 maart 2016 : voordracht door de Heer Adriaan Linters : “Het erfgoed in vuile handen” lees hier het verslag van deze activiteit. 

 

Maandag 1 februari 2016: Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kortrijkse erfgoed verenigingen in de Stadsschouwburg. Voordracht door dr. Bruno Forment over “Het theaterleven in Kortrijk in de beginjaren van de schouwburg”.

 

Zondag 13 december 2015 : door archivaris van het R.A.K. dr. Hendrik Callewier in de Sint-Anna zaal van het Begijnhof: “Van gemene weide tot Kortrijk Weide. Het eeuwenoud verhaal van een nieuw stadsgedeelte”. I.s.m. De Leiegouw.

 

Donderdag 28 mei 2015 : Workshop Keramiek in de Artillerietorente Kortrijk door de Heer Philippe Despriet.

 

Zaterdag 4 juli 2015 om 10u30: Bezoek aan het kasteel van Rumbeke

 

Zondag 19 april 2015 om 10u30: “Merkwaardigetuinen van Kortrijksefabrikanten” door dhr. Paul De Roose en dhr. Paul Geers. Sint-Annazaal van het Begijnhof. I.s.m. De Leiegouw

 

Woensdag 25 maart 2015 : “Crisis in de Vlasindustrie van 1820 tot 1860” door Tom Nuyttens. Sint-Anna zaal van het Begijnhof.

 

Zondag 22 februari 2015, 10u30 :Geleid bezoek aan het museum Texture. Afspraak aan de ingang van het museum in de Beheerstraat.

 

Zaterdag 8 november 2014 :Boekvoorstelling “Robert Gillon en Spanje” door prof. em. dr. Christian De Paepe. 

 

Donderdag 27 november 2014 : “Het Middeleeuwse bedevaartsbeeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge. Herkomst, stijl historische kenmerken en kroning in 1952. Met presentatie van authentieke filmbeelden van 1952 en 1954” door dr. Stijn Bossuyt en ir. Johan Vansteenkiste. 

 

Donderdag 18 december 2014 : “Opgravingen in het jaar 2014 te Kortrijk en regio” door Philippe Despriet. I.s.m. Archeologie Zuid-West-Vlaanderen. In het auditorium 1302

 

Donderdag 5 juni 2014 : Uitstap naar Pittem met bezoek aan het klooster van de Zusters van Maria.

 

Zaterdag 28 juni 2014 : Uitstap naar Ename.

 

Donderdag 25 september 2014 : Bedrijfsbezoek aan het textiel veredelingsbedrijf Groep Masureel te Wevelgem.

 

Donderdag 23 oktober 2014 : “Migratie naar Frankrijk. Belgische roots in het verdere leven in Noord-Frankrijk” door Saartje Vandenborre en Elien Declercq.