KGOKK.BE | KONINKLIJKE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK
Menu

Activiteiten

Maandelijks organiseert de KGOKK een activiteit die gratis toegankelijk is voor de leden. Deze activiteit kan een voordracht, een bezoek aan een tentoonstelling, aan een historisch gebouw of tuin behelzen.

De lezingen vinden doorgaans plaats in de Sint-Anna zaal in het Begijnhof van Kortrijk of in het auditorium van 1302 te Kortrijk.

De activiteiten zijn gratis voor de leden van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundig eKring (of co-organiserende vereningingen).

Niet-leden betalen 5 EUR.

Komende activiteiten:

 

23 maart : “Kortrijkzanen in Cadiz op het einde van de XVIIde eeuw” door Hendrik Vandeginste, consulent bij Heemkunde Vlaanderen, ondervoorzitter Heemkunde West-Vlaanderen en voorzitter van de Torhoutse Heemkundige Kring. Deze lezing gaat door om 19.00 uur in de Sint-Annazaal van het Begijnhof.

23 april : Erfgoeddag 2017 : Zorg (voor het erfgoed)

van 10 tot 18 uur in de Gravenkapel, Onze-Lieve-Vrouwekerk Kortrijk.

“Een stenen stripverhaal: klein beeldhouwwerk in de Gravenkapel.”

programma:

  • vrij bezoek : doorlopend
  • geleid bezoek:  doorlopend voor personen met een visuele beperking om de 30′ voor de andere bezoekers
  • voordrachten: om 11 uur, 15 uur en 16.30 uur.

De rijk geïllustreerde publicatie “Klein beeldhouwwerk uit de late middeleeuwen: de zwikken van de Kortrijkse Gravenkapel”, door dr. Ronald Van Belle en prof. em. dr. Vic Nachtergaele is ter plaatse te koop voor 35 €.

 

24 april : De heropbouw van de Sint-Maartenstoren.

In samenwerking met De Leiegouw en De Gidensenkring organiseren wij een lezing over de heropbouw van de Sint-Maartenstoren na de brand van 1862.

 

Verslagen van voorbije lezingen en bezoeken:

De samenvattingen van de lezingen en bezoeken van de KGOKK verschenen tot 2012 traditioneel in de publicatie van de Handelingen van de KGOKK van het daarop volgende kalenderjaar. Om de door ons toegemeten publicatieruimte zo goed mogelijk te benutten voor uitgebreidere artikelen heeft men beslist de verslagen van voortaan via de website ter beschikking te stellen. De verslagen van 2012 tot en met 2015 kan u lezen door te klikken op elk jaartal. Het verslag van een voorbije activiteit uit 2016 kan u lezen door te klikken op de activiteit.

Voorbije Activiteiten : 

 

Donderdag 23 februari : Voordracht over de zwikken in de Gravenkapel. In navolging van het colloquium in 2016 organiseren wij voor de leden een extra lezing over de Kortrijkse zwikken.

 

Maandag 30 januari : Nieuwjaarsreceptie van de Kortrijkse erfgoedverenigingen. Voordracht door drs. Wendy Wiertz “Vrouwelijke kunstenaressen met blauw bloed”

In de 19e eeuw liet de gravin van Vlaanderen (1845-1912) zich niet door de striemende regen tegenhouden om een landschapje af te beelden. Net als andere vrouwen uit de adel had ze als meisje leren tekenen en schilderen. Hoewel ze talent had en een uitstekende opleiding kreeg, werd ze geen beroepskunstenares. Dit gold voor haast alle vrouwen uit deze klasse waaronder Emilie van Outryve d’Ydewalle, barones Bethune (1826-1894). Over haar en andere artistieke dames zal Wendy Wiertz u boeiend vertellen.

 

Donderdag 15 december 2016 : Jaarlijks verslag van de archeologische opgraven in Kortrijk door dhr. Philippe Despriet.

 

Woensdag 23 november : Voordracht door de musicoloog prof. dr. David Burn (KULEUVEN) over de Vlaamse polyfonist en kanunnik van de kapittelkerk van Kortrijk Pierre de la Rue. Meer informatie over deze voordracht kan u hier terugvinden.

 

Vrijdag 21 oktober 2016 : Colloquium over Zwikken en Hoog-middeleeuwsesculptuur in de Gotische zaal van het stadhuis, met een bezoek aan de Gravenkapel. Meer informatie kan u hier terugvinden.

 

Donderdag 22 september 2016 : Voordracht door de dhr. Luther Zevenbergen om 19h in de Sint-Annazaal van het Begijnhof “De beeldenstorm in de Westhoek en de gevolgen door Kortrijk”.

 

Zaterdag 3 september 2016 : Archeologische wandeling in de streek van de Kemmelberg o.l.v. dhr. Jean-Luc Putman

 

Zaterdag 4 juni 2016 : Jaarlijkse uitstap naar ‘s Hertogenbosch, lees hier het verslag van deze activiteit.

 

Donderdag 21 april 2016 : voordracht door dr. Veronique Lambert over Jan I van Cuyck, lees hier het verslag van deze activiteit. 

 

Donderdag 24 maart 2016 : voordracht door de Heer Adriaan Linters : “Het erfgoed in vuile handen” lees hier het verslag van deze activiteit. 

 

Maandag 1 februari 2016: Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kortrijkse erfgoed verenigingen in de Stadsschouwburg. Voordracht door dr. Bruno Forment over “Het theaterleven in Kortrijk in de beginjaren van de schouwburg”.

 

Zondag 13 december 2015 : door archivaris van het R.A.K. dr. Hendrik Callewier in de Sint-Anna zaal van het Begijnhof: “Van gemene weide tot Kortrijk Weide. Het eeuwenoud verhaal van een nieuw stadsgedeelte”. I.s.m. De Leiegouw.

 

Donderdag 28 mei 2015 : Workshop Keramiek in de Artillerietorente Kortrijk door de Heer Philippe Despriet.

 

Zaterdag 4 juli 2015 om 10u30: Bezoek aan het kasteel van Rumbeke

 

Zondag 19 april 2015 om 10u30: “Merkwaardigetuinen van Kortrijksefabrikanten” door dhr. Paul De Roose en dhr. Paul Geers. Sint-Annazaal van het Begijnhof. I.s.m. De Leiegouw

 

Woensdag 25 maart 2015 : “Crisis in de Vlasindustrie van 1820 tot 1860” door Tom Nuyttens. Sint-Anna zaal van het Begijnhof.

 

Zondag 22 februari 2015, 10u30 :Geleid bezoek aan het museum Texture. Afspraak aan de ingang van het museum in de Beheerstraat.

 

Zaterdag 8 november 2014 :Boekvoorstelling “Robert Gillon en Spanje” door prof. em. dr. Christian De Paepe. 

 

Donderdag 27 november 2014 : “Het Middeleeuwse bedevaartsbeeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge. Herkomst, stijl historische kenmerken en kroning in 1952. Met presentatie van authentieke filmbeelden van 1952 en 1954” door dr. Stijn Bossuyt en ir. Johan Vansteenkiste. 

 

Donderdag 18 december 2014 : “Opgravingen in het jaar 2014 te Kortrijk en regio” door Philippe Despriet. I.s.m. Archeologie Zuid-West-Vlaanderen. In het auditorium 1302

 

Donderdag 5 juni 2014 : Uitstap naar Pittem met bezoek aan het klooster van de Zusters van Maria.

 

Zaterdag 28 juni 2014 : Uitstap naar Ename.

 

Donderdag 25 september 2014 : Bedrijfsbezoek aan het textiel veredelingsbedrijf Groep Mastreel te Wevelgem.

 

Donderdag 23 oktober 2014 : “Migratie naar Frankrijk. Belgische roots in het verdere leven in Noord-Frankrijk” door Saartje Vandenborre en Elien Declercq.